Zhanobenie pamätníka obetiam stalinizmu

Je zarážajúce, s akou ľahkosťou sa preniesli obrancovia obetí totalitných režimov, ponad zhanobenie pamätníka obetiam stalinizmu, ktorý sa stal v týchto dňoch.

20.8.2012 o 8:34 | Karma článku: 10,84 | Prečítané:  218x | Diskusia: 2 príspevky

Pohŕdanie ukryté za maskou tolerancie

Tolerancia býva často nulová práve u tých, ktorí sú jej najzanietenejšími vyznávačmi. Nedokážu zniesť iný názor, než je ten ich. Zosmiešňovanie protivníka býva neraz jediným argumentom. Sú totiž neotrasiteľne…

7.6.2011 o 15:25 | Karma článku: 5,49 | Prečítané:  1092x | Diskusia: 16 príspevkov

Dôkaz existencie Boha

Dôkaz, o ktorý sme sa v našom „seriály“ usilovali a ku ktorému sme dospeli znie takto: Vzhľadom na svoju náhodilosť konečné súcna vyžadujú existenciu nekonečnej, svojbytnej, osobnej bytosti, ktorá je totálnym…

14.3.2011 o 15:05 | Karma článku: 8,04 | Prečítané:  2490x | Diskusia: 46 príspevkov

Dva nevydarené pokusy nájsť vysvetlenie sveta v ňom samom

Tesne pred definitívnym záverom nášho „dôkazu“ uvedieme dve teórie, ktoré sa snažia nájsť vysvetlenie a zdôvodnenie sveta vo svete samom, teda bez toho, že by predpokladali existenciu transcendentnej, nadsvetovej,…

11.3.2011 o 14:55 | Karma článku: 3,91 | Prečítané:  734x | Diskusia: 7 príspevkov

Pojem stvorenia podľa kresťanského chápania

Dnes, ako sme to sľúbili v úvode do nášho „dôkazu“ existencie absolútnej bytosti z náhodilosti vecí sveta, sa zastavíme pri osvetlení pojmu stvorenia, ako ho chápu kresťania.

8.3.2011 o 14:58 | Karma článku: 4,60 | Prečítané:  1315x | Diskusia: 500 príspevkov

Princíp príčinnosti a dôkaz existencie absolútnej bytosti

Snaha nájsť príčinu javov je pre človeka taká typická, že určitý problém pokladáme za vyriešený iba vtedy, keď sme objavili jeho pravé príčiny. Vysvetliť a pochopiť nejakú vec sa stotožňuje s objavením jej…

4.3.2011 o 15:58 | Karma článku: 3,07 | Prečítané:  995x | Diskusia: 28 príspevkov

Kritika materialistickej tézy o nekonečnosti hmoty (dokončenie)

Naposledy sme začali skúmať materialistickú tézu o nekonečnosti a absolútnosti hmoty z filozofického hľadiska. Zostáva nám dokončiť v minulom článku načatú a sľúbenú kritiku predmetnej tézy.

28.2.2011 o 15:25 | Karma článku: 3,75 | Prečítané:  1074x | Diskusia: 54 príspevkov

Je filozoficky obhájiteľné stotožňovanie hmoty s absolútnom?

V minulom článku bolo povedané, že prírodné vedy nedokazujú „nekonečnosť“ hmoty. Nedokazujú, lebo to presahuje ich metodické možnosti. Predmetom ich skúmania sú „kvantitatívne“ (koľkostné) aspekty hmoty, ako aj…

23.2.2011 o 16:53 | Karma článku: 3,80 | Prečítané:  687x | Diskusia: 31 príspevkov

Prírodne vedy a „nekonečnosť“ hmoty

V našom rozumovom „dôkaze o existencii absolútnej bytosti ako nutnom predpoklade všetkého bytia“ ideme teraz hovoriť o náhodilosti hmotného sveta. Pokým náhodilosť mysliacich tvorov a iných živých bytostí nebolo…

21.2.2011 o 15:07 | Karma článku: 4,27 | Prečítané:  816x | Diskusia: 31 príspevkov

Existencia absolútnej bytosti, nutný predpoklad všetkého bytia II.

Pri našom rozumovom dôkaze existencie absolútnej bytosti, ktorá je nutným predpokladom všetkého bytia, začneme vymedzením niektorých pojmov. Cieľom tohto vymedzenia je príprava na otázku: Či súcno, ktoré…

17.2.2011 o 15:02 | Karma článku: 2,46 | Prečítané:  779x | Diskusia: 12 príspevkov

Existencia absolútnej bytosti je nutným predpokladom všetkého bytia

Čo, alebo kto je poslednou a definitívnou príčinou všetkého bytia? Prečo jestvujem ja? Kto je pravou príčinou mojej existencie? Tieto a podobné otázky patria k najzákladnejším otázkam všetkých čias. Rozumom…

14.2.2011 o 15:10 | Karma článku: 4,21 | Prečítané:  810x | Diskusia: 33 príspevkov

O pôvode náboženstva

V minulom článku som sa venoval podstate náboženského javu. Dnes, ako som sľúbil, sa zastavím pri jeho pôvode. Najskôr priblížim, čo hovoria o pôvode náboženstva rôzni autori, ktorých názory v nedávnej minulosti…

10.2.2011 o 14:45 | Karma článku: 4,47 | Prečítané:  949x | Diskusia: 88 príspevkov

Jav zvaný náboženstvo a jeho podstata

Prehŕňal som sa v brožúrkach a knihách z nie tak dávnej doby, ktoré pojednávali o náboženstve. Aby som získal vyváženejší pohľad, prečítal som aj niečo z druhej strany. Urobil som si zopár poznámok, s ktorými by…

7.2.2011 o 15:01 | Karma článku: 6,34 | Prečítané:  1593x | Diskusia: 359 príspevkov

Prírodné vedy a otázka vyššej bytosti

Ak minulá prednáška na tému „Dôkaz vyššej bytosti z mravných zážitkov“ prebehla v pokoji, pri ostatnej, konanej včera, som tŕpol, či sa aj mne neujde nejaká štipľavá poznámka, ak nie priamy útok na moju osobu.…

3.2.2011 o 15:28 | Karma článku: 4,08 | Prečítané:  826x | Diskusia: 81 príspevkov

Dôkaz vyššej bytosti z mravných zážitkov

Pretože ma zaujíma existencia vyššej bytosti, zúčastnil som sa prednášky, nesúcej veľavravný názov: „Dôkaz vyššej bytosti z mravných zážitkov“.

31.1.2011 o 13:50 | Karma článku: 3,89 | Prečítané:  918x | Diskusia: 9 príspevkov

Na návšteve u depresiou postihnutej gorily

Pamätám si, ako som bol navštíviť gorilu o niečo mladšiu než som ja, ktorá ale prekonala silnú depresiu a jej následky na ňu stále dorážajú. Chudera, stratila všetku nádej, že by nenávisť, strach, útrapy, nepokoj,…

26.1.2011 o 16:53 | Karma článku: 3,61 | Prečítané:  722x | Diskusia: 0 príspevkov

Čosi mi chýba

Som síce celkom vzhľadná gorila, ale živočích viac než trochu nešťastný. Kedykoľvek som si myslel, že som už dosiahol, čo som chcel, ihneď som bol zo svojho chvíľkového šťastia vyrušený nepokojom pochádzajúcim…

22.1.2011 o 19:57 | Karma článku: 5,02 | Prečítané:  459x | Diskusia: 1 príspevok

Už ste čítali?